महाराष्ट्र

नाशिक पाणी पुरवठा विभाग (यांत्रिकी) जाहिर निवेदन!

रत्नदीप जाधव

नाशिक महानगरपालिका, नाशिक पाणी पुरवठा विभाग (यांत्रिकी) जाहिर निवेदन

नाशिक पोलीस वार्ता :-

नाशिक मनपाचे मुकणे रॉ वॉटर पंपींग स्टेशन येथे महावितरण कंपनीकडील सबस्टेशन मधील दुरुस्ती कामे करणे व 3३ केव्ही क्षमतेच्या उपकरणांची तपासणी करणे तसेच गंगापूर धरण रॉ वॉटर पंपींग स्टेशन येथील मीटरींग क्युबिकलचे नवीन आवश्यक दुरुस्ती कामे तातडीने करणे आवश्यक असल्याने महावितरण कंपनीकडील वीज पुरवठा शनिवार दि. 16/09/2023 रोजी सकाळी 9.00 ते सायंकाळी 5.00 वा. बंद ठेवावा लागणार असल्याने दि. 16/09/2023 रोजी संपूर्ण नाशिक शहरातील पाणी पुरवठा होणार नाही. तसेच दि. 17/09/2023 रोजी सकाळचा पाणी पुरवठा कमी प्रमाणात कमी दाबाने होईल याची नागरिकांनी नोंद घ्यावी व मनपास सहकार्य करावे ही विनंती.

अधीक्षक अभियंता (यां)                                                                   नाशिक महानगरपालिका नाशिक.

✍️पोलीस वार्ता संपादक/ व्यवस्थापक :-                                                 उमेश फिरके, नाशिक.
📲मो.नं.9637519059
✍️पोलीस वार्ता कार्यकारी संपादक :-                                                   रत्नदीप जाधव, नाशिक.
📲मो.नं.9326803590
SHARE

Related Articles

Back to top button
बातमी कॉपी करण्याचा प्रयत्न करू नका.